Mida pead teadma päikeseenergia kasutamisest?

Pole kahtlustki, et meie planeet on järk-järgult hävimise ohus just nimelt inimese tegevuse tõttu. Õnneks on tealikkus selle kohta, et mõttetu raiskamine tuleb lõpetada, viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Inimesed püüavad leida aina rohkem võimalusi keskkonnasõbraliku, rohelise, taastuva ning alternatiivse energiaallika ja tehnoloogia väljatöötamiseks. Sellise käitumisega suudakisme me enda poolt tekitatud kahju ümber pöörata ning maailma energiapuuduse probleemi lahendada. Usutakse, et tehnoloogiline innovatsioon ja taastuvate energiaalikate, nagu päikese, tuule, ookeanide tõusude ja mõõnade  kasutuselevõtt suudab meie planeedi päästa. Kõikide taastuvate energiaallikate hulgas on päikeseenergia kõige olulisem. Päikeseenergia tehnoloogia on kasutusel päikesepaneelidel ning see muudab päikesekiired elektriks, mida saab kasutada mitmete erinevate elektriliste seadmete käivitamiseks. Termaaltehnoloogia muudab aga päikeseenergia kohe energiaks, näiteks päikeseenergial töötavate pliitide puhul.

PV päikesepaneele on olemas kolme tüüpi kattega: moloklistalliin, multikristalliin ja pmorfsed. PV rakk on tehtud ühest või mitmest kihist pooljuhi omadustega materjalist, mis on enemasti näiteks küllaltki kallis, kuid asendamatu silikoon. Kui päikesepaiste paistab paneeli peale, siis liigub elektrivool mööda silikoonist kiipide kihte ning põhjustab elektrivoolu. Tavaliselt tehakse kahte tüüpi paneele – lameplaat ning konsentraator. PV päikesepaneel suudab mõnel määral toota energiat isegi pilvise ilmaga. PV osade tugevus ja intensiivsus on mõõdetavad. Arvestama peab, et õhuke kilekiht maksab vähem, kui silikoonkihid, sest need on trehtud õhukesest kihist fototundlikust materjalist ning selle tootmine kulutab vähem energiat. Neid kilesid on võimalik paigaldada katusele, akendele ning päikesevarjudele.

Päikesepaneele saab paigaldada maja katusele neisse kohtadesse, mis ei jää puude ega teiste majade varju. See osa katus peaks ideaalis olems lõuna poole ning paneelid paigaldatakse aluste või vaiade abil üsna suurele pinnale üle katuse.

Enne, kui otsustate sellise tehnoloogia valida, oleks mõistlik hinnata, milliseid energianõudeid on vaja rakendada. Tuleks läbi viia ka kasumlikkuse analüüs võttes arvesse esialgse investeeringu summasid, regulaarse hoolduse maksumust, paneelide hinda ning võrrelda seda võimaliku kasuteguritega nagu kokkuhoid elektriarvetelt, toetused ja maksusoodustused jne. Sotsiaalsed ning keskkonnafaktorid nagu näiteks reostuse vähendamine, globaalse soojenemise peatamine ning fossiilsete kütuste kasutamise vähendamine on seal juures veel lisaboonseks. Pikemaa perspektiivis kaalubad eelised kindlasti üles esialgsed suured investeeringud paneelide süsteemi paigaldamisele.

Päikesepaneele saab kasutada mitmesguste erinevate seadmete töölepanemiseks nii kodus kui ka äriettevõttes. Päikeseenergialt suudavad töötada näiteks elektripirnid, päikeseenergial töötavad küttesüsteemid, veepumbad, ventilaatorid, valgusfoorid, konditsioneerid jm. Tuleb aga siiski mainida, et päikesepaneelidest on kõige rohkem kasu eelkõige siis, kui  neid optimaalselt kasutad, mis tähendab, et need ei ole mõeldud kõrgepingeseadmete käivitamiseks, kui paneelide jõudlus on väiksem.

Kõigele eelnevale lisaks  on hea see, et päikesepaneelide poolt ning muude taastuvate loodusvarade abil toodetud energiat on võimalik müüa ka elektijaamadele, mis tähendab teile ka lisasissetulekut. Seega, võib päikesepaneelide paigaldamine lõpuks kasulikuks osutuda ka teie sissetulekutele.

Kas on Eestis võimalik saada päikesest elektrienergiat?

Päikeseelektrijaamad on juba täiesti olemas ja toodavad energiat. kui aastal 2008 oleks elektrienergiaks vajaminev investeering saadud tagasi 50-60aasta pärast, siis täna on võimalik see juba 15aastaga tagasi teenida, enam ei see väita, et tegu oleks kalli kulutusega. Kuna päikesepaneeli eluiga on kolmkümmend aastat ning neid on lihtne hooldada siis on see tehnoloogia just Eestisse sobiv.

Investeeringu omakapital on 100% ning pole sisse arvestatud elektrihinna tõusu, kui hind tõuseb siis investeering saab veelgi kiiremini tasutud. Kuna hinnad tõusevad alati ja elukvaliteet kallineb siis taastuvenergia on kindel viis elukulusi madalal hoida. Meie nägemus on, et massilisemalt hakkab Eestis levima võrku ühendatud lahenduskäikude osakaal, kus PV päikesepaneelidest tulev tulu on võimalik lihtsalt muuta võrgule sobivaks elektrienergiaks. Saadud elektrienergia kasutatakse ära oma majapidamises, saades lisaks rahalist toetust omatarbeks toodetud elektrienergialt. Lahendusi ei pea ise välja mõtlema, tänapäeval on kõik vajalikud seadmed olemas ja nad vastavad mikrogeneraatorite ja võrgustandarditele.

Kui olete lahendanud oma koduenergia lahenduse nii, et üleliigne elekter läheb tagasi võrku siis lisaakude jaoks pole vajadust. Kogu energia liigub tagasi võrku ning võrgust puudujääv energia ostetakse teenusepakkuja käest automaatselt tagasi. Kõik käib nagu kellavärk ning ise midagi ümber ei ole vaja käsitsi lülitada. Head päikese kollektor on toodetud Saksamaal, kus kvaliteedi osas järeleandmisi ei tehta, kõik päikesepaneelid on eelnevalt läbinud tootekontrolli. Vastavalt kliendi soovidele ja ootustele on lihtsasti võimalik sobitada kokku endale vajaminevad paneelid. Nii inverterseadmetele kui päikesepaneelidele kehtib 5 aastane tehasegarantii!

Tõesti mujal maailmas on võimalik saada ka toetust seadmete ostul kuid mitte Eestis. On olemas fondid mis toetavad rohelist energiat ning maksavad inimestele selle eest toetusrahasi.

Kui oled otsuses kindel et päikesepaneelid soetada siis küsimus on ikka, et kuhu neid siis panna ja palju neid üldse vaja on… Paigalduslahendustena on võimalused järgnevad: viilkatusele, lamekatusele, fassaadile, fassaadina või avamaale. Osadel juhtudel on ka vaja alusraamistikku. Eramajade puhul on kõik lihtne, seadmed on väiksed ja neid on võimalik panna majast väljapoole kui ka sissepoole, seade vajab vaid kaablit mis ühendatakse elektrivõrku. Võimalik on koostada nii 1 faasilisi kui ka 3 faasilisi lahendusi, suurlahenduste puhul kuni 20kV.

Päikesepaneelid

Hooldada on lihtne, piisab vaid korra aastas neid pestes, see muudab nad palju paremaks kui tuulegeneraatorid, loomulikult sõltub päikesepaneelide pinna puhastamisvajadus ümbritsevast keskkonnast ja sinu tahtmisest (pinna puhastamine on vajalik suurema tootlikkuse saavutamiseks võrreldes määrdunud pinnaga), kontrollida ühenduskaablite korrasolekut. Soovituslik on jälgida ka periooditi inverterseadme tööd ja kontrollida jahutusradiaatorite olukorda, kas on seal liigset prahti, mis võib takistada soojuse eraldumist.

Ülejäänud aja võib nautida tasuta elektrienergiat teades, et tänu sinu elektrijaamale jääb õhku paiskamata suur kogus kahjulikke heitgaase, jääb õõnestamata Ida-Virumaalaste jalgealune ja sinu positiivsest otsusest ja investeeringust saavad tulemit ka sinu järeltulev põlvkond.